Khoa học và Công nghệ là gì?

Kinh Tế

Khoa học và Công nghệ là gì?

Khoa học công nghệ là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chuyên ngành hay thậm chí là đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, đây lại là một thuật ngữ “tuy quen mà lạ” bởi tính khô khan và trừu tượng của nó...

Kinh tế là gì? Hoạt động kinh tế là gì? Mô hình kinh tế ở Việt Nam

Kinh Tế

Kinh tế là gì? Hoạt động kinh tế là gì?

Kinh tế là một trong những thước đo cho sự hùng mạnh của một quốc gia, dân tộc. Mỗi nền kinh tế lại có những phương thức hoạt động khác nhau tạo nên sự đa dạng trong các hoạt động kinh tế. Chính vì thế có nhiều người ...