Khoa học công nghệ là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chuyên ngành hay thậm chí là đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, đây lại là một thuật ngữ “tuy quen mà lạ” bởi tính khô khan và trừu tượng của nó. Vậy khoa học công nghệ là gì? Hoạt động khoa học và công nghệ là gì? Vai trò và nhiệm vụ của khoa học và công nghệ. Hãy cùng TinTuc.Blog tìm hiểu thông qua bài viết sau đây nhé!

Khoa học và Công nghệ là gì?

Khoa học và Công nghệ là gì?

Khoa học và Công nghệ đã được định nghĩa trong Luật Khoa học và Công nghệ như sau:

  • Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
  • Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

Từ đây, có thể hiểu một cách đơn giản, khoa học và công nghệ là các hoạt động nghiên cứu với mục đích ứng dụng kết quả vào đời sống phục vụ lợi ích của con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ là gì?

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. 

Các hoạt động được định nghĩa cụ thể trong Luật Khoa học và Công nghệ như sau:

  • Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. 
  • Nghiên cứu cơ bản là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy 
  • Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng các kết quả khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và xã hội.

Ảnh Sản phẩm của nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp

  • Phát triển công nghệ là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ra công nghệ mới.
  • Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Vai trò của khoa học và công nghệ

Nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế

Khoa học công nghệ mới giúp giải phóng sức lao động của con người bằng máy móc, thiết bị để giảm bớt lao động nặng nhọc, thủ công, đồng thời rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao năng suất lao động. 

Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Khoa học và công nghệ góp phần đưa các quốc gia từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Những công nghệ cũ tiêu hao nhiều tài nguyên và lao động dựa trên nền tảng điện - cơ khí được thay thế bởi những ngành nghề công nghiệp cao cấp chủ yếu dựa trên nền tảng hiện đại, tiêu hao ít các nguồn lực đầu vào, giảm suất tiêu hao năng lượng. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng lên gấp nhiều lần, trong khi mức tiêu hao nguyên liệu, năng lượng gần như không đổi.

Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Khoa học công nghệ không những tạo ra những công cụ lao động mới mà còn cung cấp các giải pháp, phương pháp sản xuất mới cho con người từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động của con người, cải thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm, mở rộng sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.

Ảnh Khoa học và công nghệ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế

Bên cạnh đó, khoa học xã hội cũng đã góp phần nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển tăng trưởng kinh tế.

Tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa 

Việc áp dụng khoa học công nghệ vào các quy trình sản xuất, tạo ra các vật liệu mới có thể giúp giảm chi phí sản xuất; cải tiến sản phẩm, đổi mới mẫu mã của sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng từ đó giúp tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, tối đa lợi nhuận và góp phần mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Phát triển con người

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người: khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y tế đã phát minh ra các loại thuốc, các loại vắc xin, thiết bị y tế,... góp phần bảo vệ và điều trị cho con người. 

Trong lĩnh vực giáo dục: Từ những thành tựu khoa học công nghệ trong suốt thời gian lịch sử tạo ra một kho tàng tri thức khổng lồ cùng với đa dạng các phương thức truyền đạt tri thức giúp chúng ta nhanh chóng, dễ dàng tiếp cận và lĩnh hội. Tuy nhiên, đây cũng là nhân tố thúc đẩy con người phải ngày càng phát triển, nâng cao trình độ từng ngày nếu không sẽ bị đào thải khỏi xã hội.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là giải quyết các vấn đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ (Luật Khoa học và Công nghệ). Qua đó có thể kể đến một số nhiệm vụ như:

- Tìm kiếm và khám phá các kiến thức mới

- Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới

- Giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển con người như các ứng dụng trong lĩnh vực y tế để bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

- Hỗ trợ quyết định chính sách

- Tạo sự phát triển bền vững

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề xung quanh lĩnh vực khoa học công nghệ hay các tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày thông qua website TinTuc.Blog