Bất động sản là gì? Thị trường bất động sản hiện nay

Nhà đất

Bất động sản là gì?

Bất động sản (BĐS) là hàng hóa có giá trị lớn, việc giao dịch trên thị trường phải chịu sự kiểm soát của Nhà nước. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng có những đặc điểm riêng biệt được hình thành bởi các thuộc t...